Organizator

 • ikona krawat Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Współorganizatorzy

 • ikona krawat Politechnika Warszawska
 • ikona krawat Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 • ikona krawat Wojskowa Akademia Techniczna
 • ikona krawat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Komitet Organizacyjny

 • ikona krawat Przewodniczący: Paweł Sławiński
 • ikona krawat Wiceprzewodniczący: Aleksandra Kopycińska
 • ikona krawat Sekretarz: Jerzy Szczurowski

Członkowie

 • ikona krawat Iwona Fabjańczyk
 • ikona krawat Małgorzata Gregorczyk
 • ikona krawat Jarosław Krysiak
 • ikona krawat Anna Wójcikowska