Rejestracja

Udział w debacie podsumowującej II Kongres Elektryki Polskiej wymaga rejestracji i jest płatny.


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
100 zł + 23% VAT – opłata normalna
50 zł + 23% VAT – opłata ulgowa – studenci, uczniowie


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Pobierz Pobierz Formularz dla członków SEP
Pobierz Pobierz Formularz


UWAGA: wydrukowany i wypełniony formularz należy przesłać na adres: do.sep@sep.com.pl